Scroll to top
Hướng dẫn cài đặt font Arial trên Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt font Arial trên Ubuntu

ByAdmin 2024-01-04 21:43
2 min read

Trong Linux, việc tùy chỉnh hệ thống của bạn để phù hợp với nhu cầu cá nhân là một phần quan trọng khi sử dụng. Một trong những tùy chỉnh phổ biến là cài đặt các font chữ, như font Arial nổi tiếng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt font Arial trên Ubuntu.

Trong Linux, việc tùy chỉnh hệ thống của bạn để phù hợp với nhu cầu cá nhân là một phần quan trọng khi sử dụng. Một trong những tùy chỉnh phổ biến là cài đặt các font chữ, như font Arial nổi tiếng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt font Arial trên Ubuntu.

Cài đặt font Arial

Đơn giản chỉ cần chạy câu lệnh sau ở terminal:

Copy zsh
1
sudo apt install ttf-mscorefonts-installer

Hệ thống sẽ tự động cài đặt các gói phụ thuộc cần thiết như cabextractfonts-liberation.

Sau khi cài đặt gói ttf-mscorefonts-installer, quá trình tải và cài đặt font Arial sẽ bắt đầu tự động. Font này được tải từ nguồn chính thức và bao gồm nhiều phiên bản khác nhau của Arial, bao gồm Arial Regular, Arial Bold, Arial Italic, v.v.

Sau khi cài đặt xong, bạn chạy câu lệnh sau để xây dựng lại bộ nhớ cache của font chữ, đảm bảo tất cả các font mới hoặc cập nhật được hệ thống nhận diện và sử dụng một cách chính xác.

Copy zsh
1
sudo fc-cache -f

Kiểm tra kết quả

Copy zsh
1
fc-match Arial

Kết quả sẽ là Arial.ttf: "Arial" "Regular", cho thấy font Arial đã được cài đặt thành công.

Đánh giá bài viết: 4.9/5 (17 đánh giá)
Bạn chưa đánh giá

Bình luận

Author
hoclaptrinh.io author
Tác giả:Yuto Yasunaga

Mình là một full stack developer, tốt nghiệp và làm việc tại Nhật Bản. Trang web này là nơi mình tổng hợp, đúc kết và lưu trữ lại những kiến thức trong quá trình học và làm việc liên quan đến IT.
Hy vọng những bài viết ở website này sẽ có ích cho bạn.