Scroll to top
Lập trình Golang cơ bản

Lập trình Golang cơ bản

13 bài

Hướng dẫn lập trình Golang cho người mới bắt đầu. Tự học lập trình Go. Go hay còn được gọi là Golang, là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở, dạng biên dịch, kiểu tĩnh, được phát triển bởi Google. Golang là một ngôn ngữ còn khá trẻ và đang được ưa chuộng, được ví như ngôn ngữ C của thế kỷ 21.
Mục đích của series này là giúp bạn hiểu và lập trình được Golang cơ bản.