Scroll to top
Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Go

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Go

ByAdmin 2022-12-19 06:40
3 min read

Go là một ngôn ngữ lập trình mới do Google thiết kế và phát triển. Nó được kỳ vọng sẽ giúp ngành công nghiệp phần mềm khai thác tối đa nền tảng đa lõi của bộ vi xử lý và hoạt động đa nhiệm tốt hơn. Go được phát triển bởi Robert Griesemer, Rob Pike và Ken Thompson tại Google vào năm 2007.

Lịch sử ra đời

Go là một ngôn ngữ lập trình mới do Google thiết kế và phát triển. Nó được kỳ vọng sẽ giúp ngành công nghiệp phần mềm khai thác tối đa nền tảng đa lõi của bộ vi xử lý và hoạt động đa nhiệm tốt hơn. Go được phát triển bởi Robert Griesemer, Rob Pike và Ken Thompson tại Google vào năm 2007.

Đặc điểm của ngôn ngữ lập trình Go

Golang được xuất bản phiên bản đầu tiên vào năm 2009. So với các ngôn ngữ lập trình khác thì Golang ra đời khá là muộn, do đó ngôn ngữ này bao gồm những điểm tốt của các ngôn ngữ lập trình trước đây, và cũng khắc phục được những điểm yếu, cải thiện nhiều để phù hợp với kiến trúc máy tính ở thời đại mới. Tốc độ xử lý nhanh hơn, và hỗ trợ cho người lập trình tốt hơn.

Go là một ngôn ngữ biên dịch, giống như PASCAL, C/C++

Sau đây là một số điểm được và điểm mất của ngôn ngữ này

Điểm được

Tốc độ biên dịch nhanh
Hỗ trợ đồng thời nhiều tác vụ
Cú pháp ngôn ngữ đơn giản, ngắn gọn
Có thể khai báo kiểu dữ liệu động

Điểm mất

Không hỗ trợ kế thừa
Không hỗ trợ thao tác trên con trỏ
Không hỗ trợ ghi đè phương thức

Cú pháp Golang

Về mặt cú pháp thì Go rất giống ngôn ngữ C, tuy nhiên nó có nhiều thay đổi trong thiết kế để an toàn hơn và có cú pháp súc tích và dễ đọc. Đối với những ai đã quen với ngôn ngữ C rồi thì sẽ làm quen với Go rất nhanh thôi. Go cho phép lập trình viên vừa khai báo và khởi tạo biến cùng một lúc mà không cần phải chỉ định kiểu dữ liệu.

Ngoài ra ở cuối mỗi dòng lệnh cũng không cần kết thúc bằng dâu chấm phẩy và mỗi hàm có thể trả về nhiều hơn một giá trị.

Đánh giá bài viết: 5/5 (28 đánh giá)
Bạn chưa đánh giá

Bình luận

Author
hoclaptrinh.io author
Tác giả:Yuto Yasunaga

Mình là một full stack developer, tốt nghiệp và làm việc tại Nhật Bản. Trang web này là nơi mình tổng hợp, đúc kết và lưu trữ lại những kiến thức trong quá trình học và làm việc liên quan đến IT.
Hy vọng những bài viết ở website này sẽ có ích cho bạn.