Scroll to top
Cách đặt tên biến trong Golang

Cách đặt tên biến trong Golang

ByAdmin 2022-12-19 06:48
2 min read

Giống như một số ngôn ngữ lập trình thông dụng khác, tên biến trong Go có thể gồm một hoặc nhiều ký tự, bao gồm chữ cái, số và dấu gạch dưới. Tuy nhiên ký tự đầu tiên của biến phải là chữ cái hoặc dấu gạch dưới.

Cách đặt tên biến trong Golang

Giống như một số ngôn ngữ lập trình thông dụng khác, tên biến trong Go có thể gồm một hoặc nhiều ký tự, bao gồm chữ cái, số và dấu gạch dưới _. Tuy nhiên ký tự đầu tiên của biến phải là chữ cái hoặc dấu gạch dưới.

Một số ví dụ về tên biến hợp lệ trong ngôn ngữ lập trình Go:

  • age
  • test2
  • _message

Khi đặt tên biến chúng ta nên chọn những tên có ý nghĩa, tránh những tên biến chỉ bao gồm 1 ký tự, trừ khi biến đó chỉ được dùng trong một phạm vi ngắn.

Quy ước về tên biến trong Golang

Ngôn ngữ lập trình Go có quy ước về cách đặt tên biến, đó là nên đặt tên theo kiểu camelCase, ví dụ chúng ta nên đặt tên biến là pageTitle thay vì page_title

Export global variable

Khi chúng ta đặt tên biến, nếu như chữ cái đầu tiên của tên biến là chữ IN HOA thì biến đó được export ra ngoài, tức là các package khác có thể truy xuất đến và sử dụng.

Ví dụ:

Copy go
1
2
3
package myPackage

var myVariable int

Chương trình trên chúng ta khai báo biến có tên là myVariable, chữ cái đầu tiên không phải in hoa, do đó biến này chỉ có tác dụng bên trong package myPackage mà thôi.
Trường hợp muốn export biến này ra ngoài để các package khác có thể sử dụng, chúng ta đặt tên biến như sau:

Copy go
1
2
3
package myPackage

var MyVariable int // Chữ cái đầu tiên in hoa

Lúc này các package khác có thể truy xuất đến biến MyVariable của package myPackage bằng cách:

Copy go
1
myPackage.MyVariable
Đánh giá bài viết: 4.9/5 (53 đánh giá)
Bạn chưa đánh giá

Bình luận

Author
hoclaptrinh.io author
Tác giả:Yuto Yasunaga

Mình là một full stack developer, tốt nghiệp và làm việc tại Nhật Bản. Trang web này là nơi mình tổng hợp, đúc kết và lưu trữ lại những kiến thức trong quá trình học và làm việc liên quan đến IT.
Hy vọng những bài viết ở website này sẽ có ích cho bạn.