Scroll to top
Khắc phục lỗi không thể cài đặt Ruby gem mysql2 trên Ubuntu

Khắc phục lỗi không thể cài đặt Ruby gem mysql2 trên Ubuntu

ByAdmin 2022-12-29 13:13
1 min read

Hướng dẫn cách khắc phục lỗi khi cài đặt gem mysql2.

Khái quát

Nếu như lỗi như sau xuất hiện khi chúng ta cài đặt gem mysql2:

Copy zsh
1
2
3
4
5
6
7
8
/home/deploy/.rbenv/versions/3.2.0/lib/ruby/3.2.0/mkmf.rb:1083:in `block in find_library': undefined method `split' for nil:NilClass (NoMethodError)

  paths = paths.flat_map {|path| path.split(File::PATH_SEPARATOR)}
                    ^^^^^^
  from /home/deploy/.rbenv/versions/3.2.0/lib/ruby/3.2.0/mkmf.rb:1083:in `each'
  from /home/deploy/.rbenv/versions/3.2.0/lib/ruby/3.2.0/mkmf.rb:1083:in `flat_map'
  from /home/deploy/.rbenv/versions/3.2.0/lib/ruby/3.2.0/mkmf.rb:1083:in `find_library'
  from extconf.rb:103:in `<main>'

Cách khắc phục

Cách khắc phục là cài đặt libmysqlclient-dev bằng cách:

Copy zsh
1
sudo apt install libmysqlclient-dev
Đánh giá bài viết: 4.9/5 (37 đánh giá)
Bạn chưa đánh giá

Bình luận

Author
hoclaptrinh.io author
Tác giả:Yuto Yasunaga

Mình là một full stack developer, tốt nghiệp và làm việc tại Nhật Bản. Trang web này là nơi mình tổng hợp, đúc kết và lưu trữ lại những kiến thức trong quá trình học và làm việc liên quan đến IT.
Hy vọng những bài viết ở website này sẽ có ích cho bạn.