Scroll to top
Xóa khoảng trắng dư thừa (trailing space) tất cả file trong folder

Xóa khoảng trắng dư thừa (trailing space) tất cả file trong folder

ByAdmin 2023-02-04 18:36
1 min read

Trailing space là các khoảng cách được thêm vào không đồng đều, hoặc các khoảng trắng dư thừa ở cuối dòng. Hầu hết các IDE hiện nay đều có cấu hình khắc phục hoặc tự động xóa các khoảng trắng dư thừa này.

Trailing space là gì

Trailing space là các khoảng cách được thêm vào không đồng đều, hoặc các khoảng trắng dư thừa ở cuối dòng.

Hầu hết các IDE hiện nay đều có cấu hình khắc phục hoặc tự động xóa các khoảng trắng dư thừa này.

Trailing space là gì

Cách xóa trailing space thủ công

Mac OS hoặc Linux thì dùng cách sau:
Đầu tiên dùng lệnh cd để di chuyển đến folder có chứa các file tồn động trailing space. Sau đó dùng lệnh sau để xóa:

Copy zsh
1
find . -type f -name '*.txt' -exec sed -i '' 's/[[:space:]]*$//' {} \+

*.txt là đuôi của file trong folder muốn xóa khoảng trắng dư thừa.

Đánh giá bài viết: 4.9/5 (25 đánh giá)
Bạn chưa đánh giá

Bình luận

Author
hoclaptrinh.io author
Tác giả:Yuto Yasunaga

Mình là một full stack developer, tốt nghiệp và làm việc tại Nhật Bản. Trang web này là nơi mình tổng hợp, đúc kết và lưu trữ lại những kiến thức trong quá trình học và làm việc liên quan đến IT.
Hy vọng những bài viết ở website này sẽ có ích cho bạn.