Scroll to top
Khái quát về database, các loại database

Khái quát về database, các loại database

ByAdmin 2023-02-17 17:56
8 min read

Khái quát về Database. Bài viết này sẽ giới thiệu khái niệm và các loại database cơ bản, cũng như những ứng dụng thực tiễn của chúng. Từ đó giúp bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của database.

Bài viết này sẽ giới thiệu khái niệm và các loại database cơ bản, cũng như những ứng dụng thực tiễn của chúng. Từ đó giúp bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của database.

Database là gì?

Database (cơ sở dữ liệu) là một khái niệm cực kỳ quan trọng trong công nghệ thông tin. Database là nơi lưu trữ, quản lý và phân tích các dữ liệu của tổ chức hay hệ thống. Nó cho phép nhân viên của tổ chức truy cập, cập nhật và trao đổi thông tin. Một database bao gồm các table (bảng dữ liệu) được kết nối với nhau theo một cách nhất định để lưu trữ và quản lý dữ liệu.

file

Các loại Database

Relational database (RDBMS)

Cơ sở dữ liệu quan hệ. Đây là loại database phổ biến nhất, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống quản lý khách hàng, quản lý doanh nghiệp, tài chính, v.v. Các bảng dữ liệu trong relational database được kết nối với nhau thông qua các khóa chính và khóa ngoại.

Một số đặc tính chính của relational database bao gồm:

 • Dữ liệu được lưu trữ trong các bảng.
 • Các bảng được kết nối với nhau bằng các khóa ngoại.
 • Các bảng này được truy vấn bằng các ngôn ngữ truy vấn như SQL.

Relational database thường được sử dụng cho các ứng dụng có tính chất quy mô lớn, cần đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và sử dụng các mối quan hệ giữa các bảng.

NoSQL database

Cơ sở dữ liệu phi quan hệ. Đây là loại database được thiết kế để lưu trữ các dữ liệu phi cấu trúc, như các tài liệu, đồ thị, hoặc các đối tượng phức tạp.

Một số đặc tính chính của NoSQL database bao gồm:

 • Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng tài liệu hoặc cặp khóa-giá trị.
 • Không có các ràng buộc mối quan hệ giữa các tài liệu hoặc cặp khóa-giá trị.
 • Có thể truy vấn dữ liệu bằng cách sử dụng các ngôn ngữ truy vấn như MongoDB Query Language hoặc Couchbase Query Language.

Với tính linh hoạt cao, NoSQL database rất phù hợp cho các dự án với quy mô lớn và yêu cầu thay đổi dữ liệu thường xuyên, hoặc được sử dụng cho các ứng dụng có tính chất dữ liệu phi cấu trúc hoặc cần thao tác với dữ liệu ở mức độ lớn.

Object-oriented database (OODB hoặc OOBMS)

Đây là một loại cơ sở dữ liệu dựa trên kiến trúc đối tượng, cho phép lưu trữ và quản lý các đối tượng đơn giản hoặc phức tạp. Trong một OODB, dữ liệu được lưu trữ dưới dạng đối tượng, tương tự như trong các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng như Java hay C++.

Một số đặc tính chính của OODB bao gồm:

 • Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng đối tượng, cho phép thể hiện các mối quan hệ giữa các đối tượng.
 • Tính kế thừa cho phép các đối tượng con có thể kế thừa các thuộc tính và phương thức từ các đối tượng cha.
 • Tính đa hình cho phép các đối tượng có thể thực hiện các phương thức khác nhau dựa trên các thông tin khác nhau của đối tượng.

Ở OODB, dữ liệu được lưu trữ dưới dạng đối tượng và quan hệ giữa các đối tượng được quản lý thông qua các liên kết giữa chúng. Nó cung cấp một mô hình lưu trữ dữ liệu linh hoạt và tiện lợi cho các ứng dụng phức tạp như hệ thống quản lý quan hệ khách hàng, hệ thống quản lý sản phẩm hoặc hệ thống quản lý bán hàng.

Tuy nhiên, OODB cũng có nhược điểm. Do phức tạp và tương đối mới mẻ, các OODB thường có sự hạn chế trong khả năng tương thích với các hệ thống khác. Ngoài ra, sử dụng OODB cũng yêu cầu các kỹ năng và kiến thức đặc biệt trong việc thiết kế và triển khai các hệ thống lớn.

Tóm lại, OODB là một loại cơ sở dữ liệu dựa trên đối tượng, có thể hữu ích cho các ứng dụng phức tạp nhưng cũng có nhược điểm riêng. Việc lựa chọn sử dụng OODB cần được cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên các yêu cầu cụ thể của dự án và nhu cầu sử dụng dữ liệu của người dùng.

file

Một số ứng dụng của Database

Ứng dụng của database rất đa dạng và phổ biến, ví dụ như:

 • Quản lý thông tin khách hàng
 • Quản lý dữ liệu nhân sự
 • Quản lý kho hàng
 • Quản lý dữ liệu tài chính
 • Quản lý dữ liệu sản phẩm

Kết luận

Với sự phát triển của công nghệ thông tin, database đóng vai trò ngày càng quan trọng trong giải pháp kinh doanh và quản lý thông tin hiện đại. Bằng cách hiểu rõ về các loại database và ứng dụng của chúng, chúng ta có thể tận dụng được lợi ích của database trong công việc và cuộc sống.

Đánh giá bài viết: 5/5 (41 đánh giá)
Bạn chưa đánh giá

Bình luận

Author
hoclaptrinh.io author
Tác giả:Yuto Yasunaga

Mình là một full stack developer, tốt nghiệp và làm việc tại Nhật Bản. Trang web này là nơi mình tổng hợp, đúc kết và lưu trữ lại những kiến thức trong quá trình học và làm việc liên quan đến IT.
Hy vọng những bài viết ở website này sẽ có ích cho bạn.