Scroll to top
Phân biệt các phương thức xuất p / print / puts trong Ruby

Phân biệt các phương thức xuất p / print / puts trong Ruby

ByAdmin 2022-12-18 18:35
2 min read

Trong Ruby có 3 phương thức xuất ký tự ra màn hình hay được dùng nhất đó là p, print và puts. Sự khác nhau giữa 3 phương thức này sẽ được tóm gọn trong bài viết này.

Khái quát về các phương thức xuất trong Ruby

Trong Ruby có 3 phương thức xuất ký tự ra màn hình hay được dùng nhất đó là p, print và puts. Về sự khác nhau giữa 3 phương thức này thì được tóm gọn như sau:

Phương thức Xuống dòng ở cuối Phương thức cấu thành Khi bên trong có dấu \
p inspect Xuất ra y vậy
print Không to_s Xuất ra kết quả
puts to_s Xuất ra kết quả

Sự khác nhau giữa các phương thức xuất trong Ruby

Ví dụ khi sử dụng phương thức p

Copy ruby
1
2
3
4
5
p "a\nb"
=> "a\nb"

p 'a\nb'
=> "a\\nb'

Phương thức p thường được dùng khi debug để developer dễ hiểu, do đó nếu muốn xuất các giá trị sau khi đã xử lý các ký tự \ (ví dụ \n \a) thì phải sử dụng print hoặc puts

Ví dụ khi sử dụng phương thức print

Copy ruby
1
2
3
4
5
6
print "a\nb"
a
b=> nil

print 'a\nb'
a\nb=> nil

Phương thức print sẽ in ra kết quả sau khi xử lý backslash (\n)

Ví dụ khi sử dụng phương thức puts

Copy ruby
1
2
3
4
5
6
7
8
puts "a\nb"
a
b
=> nil

puts 'a\nb'
a\nb
=> nil

Phương thức puts cũng giống như print, điểm khác biệt là puts sẽ xuống dòng sau khi xuất ra kết quả.

Nếu string được để trong cặp dấu nháy đơn (') thì các backslack sẽ được hiểu như là một ký tự và xuất ra y vậy, do đó nếu muốn xuất ra kết quả của backslack thì phải bọc string trong dấu nháy kép (")

Đánh giá bài viết: 4.9/5 (45 đánh giá)
Bạn chưa đánh giá

Bình luận

Author
hoclaptrinh.io author
Tác giả:Yuto Yasunaga

Mình là một full stack developer, tốt nghiệp và làm việc tại Nhật Bản. Trang web này là nơi mình tổng hợp, đúc kết và lưu trữ lại những kiến thức trong quá trình học và làm việc liên quan đến IT.
Hy vọng những bài viết ở website này sẽ có ích cho bạn.