Scroll to top
Từ khóa trong ngôn ngữ lập trình Ruby

Từ khóa trong ngôn ngữ lập trình Ruby

ByAdmin 2022-12-18 18:31
1 min read

Từ khóa của một ngôn ngữ lập trình là những từ dành riêng, chỉ được sử dụng cho những mục đích nhất định trong một mã nguồn. Mỗi một ngôn ngữ lập trình đều có bộ từ khóa khác nhau. Chúng ta không thể đặt tên biến, tên hằng trùng với từ khóa.

Khái niệm về từ khóa trong ngôn ngữ lập trình

Từ khóa của một ngôn ngữ lập trình là những từ dành riêng, chỉ được sử dụng cho những mục đích nhất định trong một mã nguồn.
Mỗi một ngôn ngữ lập trình đều có bộ từ khóa khác nhau. Chúng ta không thể đặt tên biến, tên hằng trùng với từ khóa.

Từ khóa trong ngôn ngữ lập trình Ruby

Dưới đây là danh sách các từ khóa (reserved word, keyword) trong ngôn ngữ lập trình Ruby

Copy ruby_keywords
1
2
3
4
5
6
7
nil true false not or and
BEGIN END begin end do then yield rescue ensure
class module def defined? alias undef super self return
white until for in break next redo retry
case when if unless else elsif
__LINE__ __FILE__
__ENCODING__
Đánh giá bài viết: 5/5 (36 đánh giá)
Bạn chưa đánh giá

Bình luận

Author
hoclaptrinh.io author
Tác giả:Yuto Yasunaga

Mình là một full stack developer, tốt nghiệp và làm việc tại Nhật Bản. Trang web này là nơi mình tổng hợp, đúc kết và lưu trữ lại những kiến thức trong quá trình học và làm việc liên quan đến IT.
Hy vọng những bài viết ở website này sẽ có ích cho bạn.