Scroll to top
Dùng Mailcatcher để test mail ở môi trường development, docker

Dùng Mailcatcher để test mail ở môi trường development, docker

ByAdmin 2023-01-12 15:45
1 min read

Mailcatcher là một công cụ rất là tiện lợi và dễ dùng cho việc test mail ở môi trường development. Có 2 cách để dùng Mailcatcher, đó là thông qua môi trường Docker hoặc cài trực tiếp vào máy.

Mailcatcher là một công cụ rất là tiện lợi và dễ dùng cho việc test mail ở môi trường development.
Thông tin cụ thể thì các bạn có thể xem trên trang chủ tại đây: https://mailcatcher.me

mailcatcher

Cài đặt Mailcatcher

Có 2 cách để dùng Mailcatcher, đó là thông qua môi trường Docker hoặc cài trực tiếp vào máy.

Cách 1: Dùng Mailcatcher thông qua Docker

Copy docker-compose.yml
1
2
3
4
5
6
mailcatcher:
  image: schickling/mailcatcher
  container_name: mailcatcher
  ports:
    - '1080:1080'
    - '1025:1025'

Cách 2: Cài đặt Mailcatcher trên OS

Copy zsh
1
gem install mailcatcher

Khởi động Mailcatcher

Copy zsh
1
mailcatcher

Thiết lập Mailcatcher trong Rails

Copy config/environments/development.rb
1
2
3
config.action_mailer.delivery_method = :smtp
config.action_mailer.smtp_settings = { address: 'localhost', port: 1025 }
config.action_mailer.raise_delivery_errors = true

Sử dụng Mailcatcher để test mail

Sau khi cài đặt và thiết lập thành công, bạn khởi động lại Server Ruby on Rails. Sau đó truy cập vào http://localhost:1080 để mở trang quản lý mail

Đánh giá bài viết: 4.9/5 (59 đánh giá)
Bạn chưa đánh giá

Bình luận

Author
hoclaptrinh.io author
Tác giả:Yuto Yasunaga

Mình là một full stack developer, tốt nghiệp và làm việc tại Nhật Bản. Trang web này là nơi mình tổng hợp, đúc kết và lưu trữ lại những kiến thức trong quá trình học và làm việc liên quan đến IT.
Hy vọng những bài viết ở website này sẽ có ích cho bạn.