Scroll to top
Dùng slim làm template engine cho trang web Ruby on Rails

Dùng slim làm template engine cho trang web Ruby on Rails

ByAdmin 2023-01-16 22:20
2 min read

Thông thường khi mới làm quen với Rails thì chúng ta vẫn dùng template engine mặc định là *.html.erb để viết. Hôm nay mình giới thiệu cho những bạn nào chưa biết về slim template engine, dùng slim để viết trang web sẽ tiết kiệm thời gian, và việc viết code cũng trở nên thoải mái hơn phần nào.

Mở đầu

Thông thường khi mới làm quen với Rails thì chúng ta vẫn dùng template engine mặc định là *.html.erb để viết. Hôm nay mình giới thiệu cho những bạn nào chưa biết về slim template engine, dùng slim để viết trang web sẽ tiết kiệm thời gian, và việc viết code cũng trở nên thoải mái hơn phần nào.

Mình sẽ so sánh hai đoạn code, được viết bằng ERB thông thường và SLIM như sau:

Đoạn code sử dụng ERB

Copy *.html.erb
1
2
3
4
5
6
7
8
<table>
 <% @users.each do |user| %>
  <tr>
   <td><%= user.name %></td>
   <td><%= user.email %></td>
  </tr>
 <% end %>
</table>

Đoạn code sử dụng SLIM

Copy *.html.slim
1
2
3
4
5
table
 - @users.each do |user|
  tr
   td = user.name
   td = user.email

Như các bạn đã thấy ở trên, dùng SLIM tiết kiệm được rất nhiều thời gian để viết code, không những vậy còn giúp đoạn code chúng ta viết trông dễ nhìn, ngắn gọn và dễ hiểu hơn.

Cách sử dụng SLIM trong Ruby on Rails

Nếu chưa có gem html2slim thì cài đặt bằng cách:

Copy zsh
1
gem i html2slim

Thêm gem slim-rails vào chương trình Rails:

Copy Gemfile
1
gem 'slim-rails'

Slim hỗ trợ chức năng chuyển đổi file từ đuôi *.html.erb thành đuôi *.html.slim

Copy zsh
1
erb2slim app/views --d

Lệnh trên sẽ chuyển đổi toàn bộ file nằm trong đường dẫn app/views sang SLIM, -d (--delete) có tác dụng xóa đi file cũ, nếu không thiết lập --delete thì sau khi chuyển đổi sẽ tồn tại song song 2 file đuôi .erb và .slim

Đánh giá bài viết: 4.8/5 (25 đánh giá)
Bạn chưa đánh giá

Bình luận

Author
hoclaptrinh.io author
Tác giả:Yuto Yasunaga

Mình là một full stack developer, tốt nghiệp và làm việc tại Nhật Bản. Trang web này là nơi mình tổng hợp, đúc kết và lưu trữ lại những kiến thức trong quá trình học và làm việc liên quan đến IT.
Hy vọng những bài viết ở website này sẽ có ích cho bạn.